Grāmatvedības pakalpojumi:

Privātpersonām un pašnodarbinātajām personām:

 • • gada ienākumu deklarācijas noformēšana;
 • ceturkšņa atskaites.

Mikrouzņēmumiem:

 • ceturkšņa atskaites;
 • • gada pārskats.

Uzņēmumiem, kuri ir vai nav LR PVN maksātāji:

 • sintētiskās uzskaites veikšana un grāmatvedības uzskaites reģistru sastādīšana (algu, nodokļu
 • aprēķināšana);
 • iekšējās dokumentācijas un pārskatu sastādīšana;
 • ārējo finanšu pārskatu sastādīšana;
 • atskaišu sastādīšana un nodošana, veicot šādus darbus: grāmatvedības pārskatu sagatavošana, nodokļu uzskaites sagatavošana un iesniegšana VID un valsts statistikas instancēs, kā arī nulles atskaišu sastādīšana un iesniegšana (ja uzņēmums nav veicis saimniecisko darbību, bilancē nav tikušas izdarītas izmaiņas);
 • klienta interešu aizstāvība VID, valsts statistikas instancēs, kā arī citās iestādēs.

Biedrībām:

 • • biedru līdzmaksājumu aprēķins;
 • • gada pārskata sagatavošana.
 •  
 • Ar jaunas kompānijas reģistrāciju vai pārreģistrāciju, kā arī reģistrāciju pārstāvniecību un filiāļu (rezidentu un nerezidentu) reģistrāciju saistīti pakalpojumi:
 • dokumentu paketes sastādīšana;
 • • online konsultācijas dažādos jautājumos (pa tālruni, skype);
 • juridiskās un pasta adreses korespondence;
 • uzņēmuma reģistrēšana Uzņēmumu reģistrā;
 • • uzņēmumu reģistrācija VID ar PVN apliekamo personu reģistrā;
 • • EDS noformēšana.
 •  
 • Papildus pakalpojumi:
 • • klienta grāmatvedības portfeļa glabāšana;
 • • lietvedības kārtošana;
 • • grāmatvedības uzskaites atjaunošana (iekavēta vai pazaudēta grāmatvedība)istrā;
 • • nodokļu plānošana;
 • • palīdzība kompānijas likvidācijā;
 • • audits uzņēmuma īpašnieku uzdevumā;
 • • konsultācija.