Mēs piedāvājam mūsu klientiem:
  1. Finansiālu saistību rašanās gadījumā nepareizu nodokļu un finanšu pārskatu sastādīšanas risku samazinājumu līdz minimumam. Specializētā kompānija ir atbildīga par operāciju pareizu atspoguļojumu, turklāt klients tiek atbrīvots no nepieciešamības personīgi piedalīties nodokļu pārbaudē.
  2. Pieskaitāmo izmaksu ievērojamu ekonomiju. Kompānijām, kas izmanto specializētās kompānijas pakalpojumus, nav nepieciešams šķiest laiku un līdzekļus profesionāla personāla atlasei un nolīgšanai, kārtējā darbinieka darba vietas iekārtošanai (mēbeles, dators, biroja tehnika, programmatūra, telpu īre u.c.), procedūrām, sociālajiem maksājumiem, darba nespējas lapu un atvaļinājumu apmaksai, ar apmācību, kvalifikācijas celšanu, konsultācijām u. tml. saistītiem izdevumiem.
  3. Cilvēciskā faktora atkarības samazinājumu grāmatvedības dienesta darbā. Kompānija iegūst kontrolējamu korporatīvo dienestu, kas sniedz atskaites par veikto darbu, pamatojoties uz striktu reglamentu. Specializētā kompānija uz līguma pamata par grāmatvedības un nodokļu pakalpojumu sniegšanu ievēro pilnīgu konfidencialitāti darbā ar konkrētu klientu. Konfidencialitāti nodrošina arī specializētās, ilgstošā klientu apkalpošanā ieinteresētās kompānijas  korporatīvā politika.
  4. Elastīgumu darbā, kas pamatots uz pastāvīgu un nepārtrauktu darbības procesu, kuras gaitā tiek nodrošināta darbinieku savstarpējas nomaiņas iespēja, nekaitējot darba kvalitātei. Specializētai kompānijai neeksistē jautājums par darbu apjoma izmaiņām, ko izraisījusi biznesa attīstība vai samazinājums, un ar to saistītiem izdevumiem.
  5. Klienta naudas plūsmas analīzi un finanšu budžetēšanu.

Izcenojumi

Grāmatvedības pakalpojumu cena tiek noteikta atkarībā no 2 kritērijiem – bāzes paketes cenas un klientu pasūtītajiem papildus pakalpojumiem.

Bāzes paketes cena:

  • ir atkarīga no pirmdokumentu skaita mēnesī un uzņēmuma darbības specifikas;
  • ja uzņēmums neveic saimniecisko darbību, tad maksa par pakalpojumiem ir tikai reizi gadā par Gada pārskata noformēšanu.

Strādājošam uzņēmumam, kas ir LR PVN maksātājs, bāzes pakalpojumu cena ir no 30,- Ls mēnesī (ieskaitot PVN 21 %). Cenu ietekmē darbinieku skaits, ienākošo un izejošo dokumentu skaits, čeku, kvīšu skaits, kā arī bankas un kases operāciju skaits mēnesī. Bāzes cenā ietilpst klienta iesniegto grāmatvedības pirmdokumentu savlaicīga sakārtošana, finanšu atskaišu sagatavošana un iesniegšana Valsts Ieņēmumu dienestam, reģistru izdrukas, kā arī ikmēneša virsgrāmatas aizpildīšana.